Ranking Players

# Name Empire Level EXP
1 Istyle Jinno 127 998678
2 Silvana Shinsoo 127 0
3 Suspensie Jinno 127 0
4 Radiator Jinno 127 0
5 Rollo Jinno 127 0
6 Slick Shinsoo 127 0
7 Fulger Jinno 127 0
8 FuriaNeagra Jinno 127 0
9 Ruya Jinno 127 0
10 Pandora Jinno 127 0